Regulamin

REGULAMIN

 

Regulamin z dnia 2.04.2017r.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW
W RAMACH CATERINGU DIETETYCZNEGO BOMBA DIETETYCZNA Profesjonalny Catering
z Dostawą.

  • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez właściciela serwisu Annikę Wielgołaską, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą LIFESTYLE INVESTMENT ANNIKA WIELGOŁASKA, ul. Karola Miarki 1/10, 01-496 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod NIP: 522-259-10-91, REGON: 365327310, zwaną dalej „BOMBA DIETETYCZNA Profesjonalny Catering z Dostawą”.

1.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

  • 2 DEFINICJE

2.1. Usługi – Serwis bomba-dietetyczna.pl w ramach swojej działalności oferuje przygotowanie
i  dostarczanie zestawów całodziennych posiłków w ramach tzw. cateringu dietetycznego.

2.2 .Klient – Pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy korzystająca z Usług.

  • 3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiotem zamówienia („ZAMÓWIENIE”) jest Usługa albo Usługi w wybranym przez klienta, jednym z poniższych wariantów („ZESTAW”):

DIETA REDUKCYJNA,

(1000, 1200, 1500, 1800 kcal) – 5 posiłków

DIETA SPORT,

(2000, 2500, 3000, 3500 kcal) – 5 posiłków

DIETA WEGE,

(1000, 1200, 1500, 1800, 2000 kcal) – 5 posiłków

DIETA WEGE + RYBY,

(1000, 1200, 1500, 1800, 2000 kcal) – 5 posiłków

DIETA PALEO /BEZ GLUTENU /BEZ LAKTOZY /AIP,

(1200, 1500, 1800, 2000, 2500 kcal) – 5 posiłków (Paleo i AIP - 4 posiłki)

DIETA DLA DZIECI,

(1200, 1400, 1600, 1800 kcal) – 3 posiłki

DIETA PREMIUM.

(oferta skrojona na miarę Twoich oczekiwań) – ilość posiłków do uzgodnienia.

3.2 .Diety z oferty BOMBA DIETETYCZNA Profesjonalny Catering z Dostawą składają się z 5 posiłków dziennie: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja. Wyjątek stanowią: dieta dla dzieci, która składa się z 3 posiłków dziennie: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, pakiet PREMIUM, gdzie ilośc posiłkow jest ustalana oraz diety w schorzeniach, gdzie Dietetyk określi liczbę posiłków w każdym konkretnym przypadku.

3.3. Opis oraz przykładowe menu poszczególnych diet dostępne jest na stronie internetowej:
www.bomba-dietetyczna.pl w zakładce "

3.3.1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany menu, które jest dostępne na stronie internetowej serwisu w zakładce "AKTUALNOŚCI"

3.4. Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia Zamówienia określone są w cenniku BOMBA DIETETYCZNA Profesjonalny Catering z Dostawą („ZAMÓW”), dostępnym pod adresem www.bomba-dietetyczna.pl (zakładka „ZAMÓW”).

3.4.1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen, jednakże nie w trakcie trwania zamówienia.

3.5. Dieta testowa to jednodniowy zestaw, umożliwiający Klientowi sprawdzenie jak smakuje i wygląda dieta BOMBA DIETETCZNA Profesjonalny Catering z Dostawą. W ramach tego zestawu Klient otrzymuje takie same posiłki, jakie otrzymują inni Klienci danego dnia, w danym rodzaju diety, z tym, że taki zestaw opatrzony jest niższą ceną.

3.5.1. Klient może skorzystać z diety testowej tylko jednokrotnie.

3.5.2. Każda próba złożenia kolejnego zamówienia na dietę testową nie zostanie przyjęta.

3.5.3. Minimalne zamówienie to dieta tygodniowa ( 5 dni - bez weekendów lub 7 dni - z weekendami).

3.6. Posiłki dostarczane są w szczelnie zamkniętych pojemnikach, opatrzonych samoprzylepną etykietą zawierającą informacje o rodzaju posiłku. Pojemniki nadają się do podgrzania w kuchenkach mikrofalowych, natomiast nie nadają się do podgrzania w piecach. Przed podgrzaniem należy usunąć folię ochronną. Przezroczyste pojemniki nie nadają się do podgrzewania ani w kuchenkach mikrofalowych ani w piecach. Posiłki spakowane są razem w torbę papierową z logo BOMBA DIETETYCZNA Profesjonalny catering z dostawą. Każda torba zawiera etykietę z danymi Klienta takimi jak rodzaj diety, imię i nazwisko, adres oraz godzinę dostawy.

  • 4 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

4.1. Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę, zamierzają skorzystać z Usług („Zamawiający”):

4.1.1. Poprzez odpowiedni formularz, dostępny pod adresem www.bomba-dietetyczna.pl, w zakładce "ZAMÓW", dostępny przez 24h na dobę.

4.1.2. Mailowo poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@bomba-dietetyczna.pl Skrzynki mailowe obsługiwane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

4.1.3. Telefonicznie z potwierdzeniem mailowym Klienta pod numerem tel: 510 613 029, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

4.2 .Składający zamówienie potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu.

4.3. Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia jego otrzymania, za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierającego: numer zamówienia, dane Klienta, wybrany rodzaj diety, adres dostawy, daty i godziny poszczególnych dostaw oraz inne istotne  szczegóły Zamówienia.

4.4. Pierwsza dostawa posiłków w ramach wykupionego programu następuje w dniu wyznaczonym przez Klienta, jednak nie wcześniej niż 2 dni robocze po zaksięgowaniu wpłaty bądź odebraniu potwierdzenia przelewu. Potwierdzenia należy wysyłać na adres mailowy: biuro@bomba-dietetyczna.pl

4.5. W trakcie składania zamówienia zamawiający jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne informacje mogące mieć wpływ na odpowiedni dobór odpowiedniej diety. W szczególności dotyczy to:  a) chorób istniejących oraz przebytych, w tym chorób tarczycy oraz chorób o podłożu autoimmunologicznym;  b) nadciśnienia tętniczego; c) cukrzycy typu 1, 2, insulinooporności, hipoglikemii, d) nietolerancji laktozy; e) nietolerancji glutenu; f) zażywania leków wpływających na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin, bądź powodujących zatrzymanie płynów w organizmie, bądź wpływających niekorzystnie na trawienie; g) w przypadku kobiet informacji o ciąży albo karmieniu piersią; h) alergii.

4.6. Właściciel serwisu BOMBA DIETETCZNA Profesjonalny Catering z Dostawą nie ponosi odpowiedzialności za efekty stosowania programów w przypadku zatajenia przez klienta informacji wymienionych w ust. 4.5.

4.6.1. Firma nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wpływu a także wiedzy BOMBA DIETETCZNA Profesjonalny Catering z Dostawą o pozostałych przyjmowanych przez Klienta produktach i płynach.

4.6.2. Firma nie ponosi odpowiedzialności za brak efektów utraty masy ciała w przypadku osób z:
a) chorobami tarczycy, w tym o podłożu autoimmunologicznym; b) zaburzeniami hormonalnymi;
c) cukrzycą typu 1 lub 2, insulinoopornoscia, hipoglikemią; d) nietolerancjami pokarmowymi;
e) alergiami; f) zaburzeniami metabolicznymi; g) nadciśnieniem tętniczym.

4.7. Zamawiającym dietę w serwisie bomba-dietetyczna.pl może być jedynie osoba dorosła. Zamówienia dla osób niepełnoletnich może dokonać prawny opiekun, który bierze pełną odpowiedzialność za efekty stosowania diety.

  • 5 PŁATNOŚĆ

5.1. Opłata za dietę następuje tylko i wyłącznie przelewem bankowym za cały okres zamówionej diety
z góry. Wpłatę należy wnieść na rachunek firmowy LIFESTYLE INVESTMENT ANNIKA WIELGOŁASKA o numerze 45 2490 0005 0000 4530 8434 3197 prowadzony przez Alior Bank S.A. w Warszawie, w tytule wpisując imię i nazwisko Zamawiającego oraz rodzaj wybranej diety.

5.2. Za dzień płatności uważany jest dzień uznania rachunku bankowego Klienta kwotą należności za dane Zamówienie.

5.3. W przypadku braku płatności za zamówioną dietę serwis bomba-dietetyczna.pl uprawniony jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do momentu otrzymania należności za dane zamówienie za przekazaniem Zamawiającemu stosownej informacji drogą telefoniczną lub mailową. W razie skorzystania z tego uprawnienia przez BOMBA DIETETYCZNA Profesjonalny Catering z Dostawą, za dzień złożenia zamówienia uważany będzie dzień zapłaty (uznania rachunku bankowego BOMBA DIETETYCZNA Profesjonalny Catering z Dostawą) kwotą należności.

5.4. Korzystanie z usług serwisu bomba-dietetyczna.pl jest odpłatne według cennika zamieszczonego na stronie internetowej www.bomba-dietetyczna.pl.

5.5. Na życzenie Klienta serwis bomba-dietetyczna.pl wystawi fakturę. Dane do faktury należy dostarczyć na adres mailowy: biuro@bomba-dietetyczna.pl w momencie składania zamówienia. Wystawiona faktura zostanie wysłana drogą mailową na adres e-mailowy podany przy zamówieniu.

  • 6 DOSTAWA

6.1. Dostawy zestawów z posiłkami realizowane są od poniedziałku do soboty w godzinach 4:00-10:00. Zestaw na niedzielę dowożony jest razem z zestawem sobotnim.

6.2. Szczegóły dostawy ustalane są indywidualnie z każdym klientem podczas rozmowy telefonicznej przed dokonaniem płatności.

6.3. Klient ma możliwość podania preferowanych /opcjonalnych godzin dostarczenia zamówienia. Dostawca zastrzega sobie możliwość dostarczenia zamówienia w innych godzinach niż preferowane przez Klienta, zachowując przedział czasowy 4:00 – 10:00

6.3.1. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy BOMBA DIETETYCZNA Profesjonalny Catering z Dostawą ( np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych, itp.), powodując utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie cateringu, a klientom nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensata ani odszkodowanie.

6.4. Dostawa w obszarze administracyjnym Warszawy jest bezpłatna. Opłata za dostawę poza ten teren ustalana jest indywidualnie drogą telefoniczną z biurem obsługi klienta serwisu bomba-dietetyczna.pl

6.5. Klient ma możliwość zmiany adresu oraz godziny dostawy. Zmiana adresu i daty dostawy jest możliwa najpóźniej jeden dzień roboczy wcześniej do godz. 11.00. Wyjątkiem są zmiany dotyczące dostaw poniedziałkowych są możliwe najpóźniej do piątku do godz. 15.00. O wszelkich zmianach prosimy informować nas telefonicznie pod numerem telefonu 510 613 029 lub mailowo pod adresem biuro@bomba-dietetyczna.pl

6.5.1 .Zmiany zgłoszone po upływie terminów określonych powyżej nie zostaną zrealizowane.

6.6. Harmonogramy dostaw na dni świąteczne (poza niedzielami) będą dostarczane z odpowiednim wyprzedzeniem drogą mailową na adres podany przy składaniu zamówienia.

6.7. Serwis bomba-dietetyczna.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie dostawy przez Klienta
w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu. W takim przypadku Klient nie ma prawa domagać się zwrotu środków za nieodebranie dostawy ze swojej winy.

6.8. Serwis bomba-dietetyczna.pl, w przypadku niedostarczenia zestawu w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu, zobowiązuje się do dostarczenia zestawu w miejsce wskazane przez Klienta. W sytuacji, gdy nie ma możliwości zrealizowania dostawy w innym wskazanym miejscu przez Klienta serwis bomba-dietetyczna.pl zobowiązuje się do automatycznego wydłużenia programu o jeden dzień.

  • 7 ZMIANY PROGRAMU, REZYGNACJA, ZMIANA TERMINU DOSTAWY

7.1. Klient ma możliwość dokonania zmian w trakcie trwania programu. Zmiany te mogą dotyczyć: miejsca i godziny dostaw, rodzaju programu, kaloryczności programu lub rezygnacji. W takim przypadku klient jest zobowiązany do uregulowania należności, która powstała z tytuły zmiany.

7.2. W przypadku zmiany programu lub kaloryczności oraz rezygnacji Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie serwisu bomba-dietetyczna.pl najpóźniej 2 dni robocze przed datą zaistnienia zmiany. W celu zmiany miejsca i godziny dostawy Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie serwisu bomba-dietetyczna.pl najpóźniej dzień roboczy przed datą dostawy w godzinach pracy biura serwisu, czyli 9:00-17:00 od poniedziałku do piątku.

7.3. Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez Klienta od BOMBA DIETETYCZNA Profesjonalny Catering z Dostawą wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.

7.4. W przypadku rezygnacji z programu podczas jego trwania, serwis bomba-dietetyczna.pl rozliczy każdy wykorzystany dzień w cenie za dzień zgodnej z cennikiem dla wykorzystanego okresu.

7.5. W przypadku zmiany diety w trakcie trwania zamówienia na pakiet o wyższej wartości, Klient zobowiązany jest dokonać dopłaty do godz. 11:00 dnia roboczego poprzedzającego dostawę.

7.6. Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy w przypadku zmiany diety na tańszą w trakcie trwania zamówienia.

7.7. Klient ma możliwość zawieszenia dostawy (zmiany terminu dostawy) jednak taką informację musi przekazać drogą mailową na adres biuro@bomba-dietetyczna.pl lub telefonicznie na nr. 510 613 029 nie później niż 1 dzień roboczy przed dostawą do godziny 11:00. Z uwagi na fakt, że biuro serwisu bomba-dietetyczna.pl nie pracuje w weekendy, odwołanie dostawy poniedziałkowej możliwe jest najpóźniej w piątek do godziny 15:00.

  • 8 REKLAMACJE

8.1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”) w terminie 3 dni roboczych od realizacji zamówienia. Zgłoszenia „Reklamacja” po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

8.1.1. Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem:  biuro@bomba-dietetyczna.pl

8.2. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji, ale w żadnym razie nie później niż do godz. 9:00 kolejnego dnia roboczego, następującego po dniu złożenia Reklamacji.

8.3. Reklamacja rozstanie rozpatrzona nie później niż w przeciągu 7 dni od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.

8.4. W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji BOMBA DIETETYCZNA Profesjonalny Catering z Dostawą poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową.

8.5. W razie stwierdzenia przez BOMBA DIETETYCZNA Profesjonalny Catering z Dostawą, iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji
z Zamówieniem,  BOMBA DIETETYCZNA Profesjonalny Catering z Dostawą poinformuje Klienta
o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 1 dzień przedstawiając stosowne uzasadnienie.

8.6. W razie nieuwzględnienia Reklamacji zgodnie z ust. 5 powyżej, braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi) BOMBA DIETETYCZNA Profesjonalny Catering z Dostawą, który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany, BOMBA DIETETYCZNA Profesjonalny Catering z Dostawą należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonych Klientowi posiłku lub posiłków zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem BOMBA DIETETYCZNA Profesjonalny Catering z Dostawą.

  • 9 POLITYKA PRYWATNOŚCI

9.1. Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).

9.1.1. Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celach realizacji zamówienia i celach marketingowych.

9.2. Administratorem danych jest Annika Wielgołaska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą LIFESTYLE INVESTMENT ANNIKA WIELGOŁASKA, ul. Karola Miarki 1/10, 01-496 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod NIP: 522-259-10-91, REGON: 365327310.

9.3. Dostęp Klienta do swoich danych osobowych oraz zmiana lub poprawienie jest prawem Klienta i można tego dokonać kontaktując się konsultantem biura obsługi klienta BOMBA DIETETYCZNA Profesjonalny Catering z Dostawą.

9.4. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zrealizowanie zamówienia będzie utrudnione lub niemożliwe według oczekiwań Klienta.